in , ,

Christianity and Mormonism

All forms of “Christianity” are not equal, and it is essential to one’s faith to know the differences. This bilingual comparison of Christianity and Mormonism (the first in a series of world religions) empowers believers to know the subtle and not-so-subtle differences, as well as defend the Christian faith with biblical support.

Price: USD 2.00

Pages: 42

 

ទម្រង់​​​ទាំង​​​អស់​​​របស់ ​​​«ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទ» ​​​មិន​​​ដូច​​​គ្នា​​​ទេ ​​​ហេតុនេះ​​​ហើយ​​​បានជា​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ​​​ដែល​​​ចង់​​​បាន​​​ភាព​​​មាំមួន​​​ខាង​​​ជំនឿ ​​​ចាំបាច់​​​ត្រូវ​​​តែ​​​ស្គាល់​​​ពី​​​ភាព​​​ខុសប្លែក​​​គ្នា​​​ទាំង​​​នោះ។ ​​​សៀវភៅ ​​​«ជំនឿគ្រីស្ទ​​​បរិស័ទ ​​​និង ​​​សាសនាមរមន» ​​​ជា​​​សៀវភៅ​​​មួយ​​​ដែល​​​លើក​​​ជំនឿ​​​ទាំង​​​ពីរ​​​នេះ​​​មក​​​លាត​​​ត្រដាង​​​នៅ​​​មុខ​​​លោក​​​អ្នក ​​​ដើម្បី​​​ឲ្យ​​​លោក​​​អ្នក​​​ធ្វើ​​​ការ​​​ប្រៀប​​​ធៀប​​​ដោយ​​​ខ្លួន​​​ឯង ​​​ហើយ​​​ក៏​​​បាន​​​រៀបចំ​​​ជា​​​ភាសា​​​ខ្មែរ ​​​និង ​​​អង់គ្លេស​​​ផង។ សៀវភៅ​​​នេះ​​​ ជា​​​ឯកសារ​​​ដំបូង​​​ស្តី​​​អំពី​​​គោល​​​លទ្ធិ​​​នៃ​​​សាសនា​​​នានា​​​ក្នុង​​​ពិភពលោក។ ​​​ដើម្បីជួយដល់អ្នកជឿ​​​ឱ្យ​​​យល់​​​យ៉ាង​​​លំអិត​​​ពី​​​ភាព​​​ខុស​​​ប្លែក​​​គ្នា ​​​ដែល​​​ខ្លះ​​​មាន​​​ការ​​​សម្ដែង​​​ច្បាប់ ​​​និង ​​​ខ្លះ​​​ទៀត​​​មាន​​​ការ​​​បង្កប់​​​ន័យ​​​គ្នា​​​ថែម​​​ទាំង​​​ជួយ​​​ក្នុង​​​ការ​​​ការ​​​ពារ​​​ជំនឿ​​​គ្រីស្ទ​​​បរិស័ទ ​​​ដោយ​​​មាន​​​ជំនួយ​​​គាំទ្រ​​​ពីព្រះគម្ពីរ​​​ទៀត​​​ផង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Know Who You Believe

Easy Games and How to Play Guide